Skip to main content

Objectius

'''''''''
>>>>>>>>>>>>>
Treballem per la transformació social a través de la participació, l'aprenentatge i la socialització de les TIC
Colectic és un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i transformació social.
Treballem en xarxa per desenvolupar espais, eines i projectes que promoguin processos d’emancipació, ocupació i formació de les persones. I ho fem des d’una perspectiva crítica, conscient i participativa; tot implicant als ciutadans i les ciutadanes en la millora i construcció del barri i del seu entorn.
Entenem la tecnologia com una eina facilitadora i possibilitadora per l’autonomia de les persones; per això treballem per afavorir l’accés universal a les TIC capacitant i acompanyant a col·lectius i organitzacions socials i de l’economia social i solidària. A Colectic considerem que el model tecnològic actual és privatiu i es regeix per lògiques capitalistes. Per això apostem per una ciutadania creadora i no només consumidora de tecnologia, capaç de donar resposta a les seves pròpies necessitats i motivacions. En aquest sentit, promovem l’ús del programari i maquinari lliure; perquè la tecnologia ha de ser un bé comú garantit i no excloent en la societat del coneixement.
Situem la nostra activitat en el marc de l’economia solidària; un model econòmic regit pels valors d’autonomia, igualtat, horitzontalitat, impacte social, respecte pel medi ambient, relació amb l’entorn, cooperació i assemblearisme. Creiem en una economia que posa a les persones en el centre.

Història

********************

Colectic neix com a cooperativa el 2017 però la seva història es remunta a fa més de 25 anys. El 1992 un grup de professionals de l’educació del Raval va constituir l’Associació per a Joves Teb amb l’objectiu d’obrir un espai de lleure dirigit als i les joves del barri, fora del seu horari escolar. Durant tot aquest temps, la tecnologia i la comunitat han sigut els dos eixos vertebradors de l’activitat social i econòmica del Teb; passant de l’accés universal a les TIC i l’alfabetització digital dels primers anys a activitats més especialitzades en l’actualitat, com la robòtica educativa, la ràdio comunitària o la programació.

L’any 2014 el Teb va obrir un procés de reflexió estratègica que culminà amb la decisió de transformar l’associació en cooperativa, mantenint la seva condició d’entitat no lucrativa. Per què aquesta transformació? D’una banda, perquè la forma cooperativa representa el funcionament intern que ja veníem desenvolupant al Teb, amb un sistema de governança i de presa de decisió basats en l’horitzontalitat, l’autogestió i l’assemblearisme. De l’altra, perquè apostem per un sistema econòmic alternatiu al capitalisme, que posi al centre les persones, les cures, el medi ambient i l’impacte social.

Colectic és el fruit de molts mesos de debats, d’autocrítica, de mirar-nos i avaluar-nos, de replantejar dinàmiques, de decisions. Colectic recull i manté l’esperit transformador, innovador i social del Teb. Mantenim els projectes, mantenim el nostre lligam amb el barri, mantenim l’equip de professionals però, sobretot, mantenim la qualitat i l’amor en tot allò que fem. A partir d’ara, canalitzem la nostra vessant més associativa a través de la Xarxa Ciutadana Teb-Ravalnet, amb qui compartim local, objectius i molta història.

Premis i
reconeixements

++++++++++++++

Les persones

············

Transparència

:::::::::::::
SegellEl Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern.

Balanç Social 2023
informe, infografia, i segell

Balanç Social 2022
informe, infografia, i segell

Balanç Social 2021
informe, infografia, i segell

Balanç Social 2020
informe, infografia, i segell

Balanç Social 2019
informe, infografia, i segell

Balanç Social 2018
informe i segell

Balanç Social 2017
informe i segell

Balanç Social 2016
informe i segell

Balanç Social 2015
informe i segell

Equitest és un qüestionari d'autoavaluació per conèixer els conceptes clau que sustenten la igualtat de gènere, identificant les potencialitats i oportunitats de millora.
Equitest

Estem adherides al Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament sexual, per raó de gènere, d'identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual, impulsat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES)
Protocol