Skip to main content

Un resum de la conferència final STEAMonEdu en la Cimera ALL DIGITAL

El 14 d'octubre, en la 14a Cimera d'ALL DIGITAL, la plataforma referent de la inclusió digital a nivell europeu, va tenir lloc la conferència final del projecte STEAMonEdu. Van participar més de 400 persones en línia. 

Responsables polítics de la UE, els membres d'ALL DIGITAL, empreses i organitzacions i persones educadores van tenir l'oportunitat de conèixer els resultats del projecte STEAMonEdu assistint a la sessió "STEAMonEdu – Incrementant l'adopció i l'impacte de l'educació STE(A)M". L'esdeveniment es va centrar en tres aspectes principals, tots relacionats amb l'educació STE(A)M: els resultats del projecte STEAMonEdu; les innovacions actuals dins de l'educació STE(A)M; i els reptes futurs en el camp.

L'educació STE(A)M fomenta les habilitats de pensament crític que són crucials en fases crítiques de les societats per superar els problemes i innovar gràcies a una mentalitat creativa. Aquest enfocament interdisciplinari integra el pensament analític i creatiu, estimula el desenvolupament d'habilitats convergents i divergents al mateix temps, estimulant tant el costat dret com l'esquerra del cervell humà. L'educació STE(A)M prepara els estudiants per a les carreres actuals i futures i els ajuda a enfrontar-se a situacions complexes.

Les assistents a l'esdeveniment van obtenir coneixements sobre els últims assoliments, les conclusions de la UE i els plans d'acció per secundar i facilitar l'adopció de STE(A)M dins del sistema educatiu. 

Durant la primera sessió de l'esdeveniment, les sòcies del projecte van presentar detalladament els resultats del projecte: el marc de competències per a les persones educadores STE(A)M i l'eina d'autoavaluació STE(A)M, el marc d'educació STE(A)M, el MOOC i la plataforma en línia que acull la Comunitat de Pràctica de l'educació STE(A)M.

Les STEM i STE(A)M són prioritats de l'Agenda Digital 2030 amb l'objectiu de millorar l'educació, facilitar a les dones l'accés a les carreres professionals i formar professionals per resoldre els problemes del món real. Les persones educadores senten la necessitat de potenciar els continguts STE(A)M donat que integren diferents enfocaments. 

L'esdeveniment va concloure amb la presentació d'algunes de les millors pràctiques educatives de les pròpies persones educadores. El projecte STEAMonEdu és un projecte significatiu gràcies a les eines que ha anat desenvolupant i que contribueixen a l'adopció d'enfocaments i metodologies STE(A)M dins de l'educació. També, perquè ajuda a posar al centre a les persones educadores en les activitats i el seu desenvolupament professional.

L'enregistrament complet de la sessió està disponible aquí.